VWIN thử thách casino tháng 4

Hoàn thành các thử thách Casino để nhận khuyến mãi Vwin thử thách Casino tháng 4, nhận thưởng tối đa lên đến 5 triệu đồng.

Hướng dẫn tham gia

  • Dành cho tất cả các thành viên của Vwin.
  • Thời gian khuyến mãi từ 1-4 đến 30-4-2022.
  • Thành viên cần hoàn thành các yêu cầu của sau để nhận thưởng:
  • Thành viên cần hoàn thành các yêu cầu trong bảng sau để nhận Thử thách Casino tương ứng.
THỬ THÁCH CASINOTIỀN NẠPDOANH THU YÊU CẦU THƯỞNGYÊU CẦUSẢN PHẨM
15009,90050Casino
21,00017,250150Hoàn thành Thử thách Casino 1
33,00043,200600Hoàn thành  Thử thách Casino 2
45,00062,5001,250Hoàn thành  Thử thách Casino 3
510,000104,0003,000Hoàn thành  Thử thách Casino 4

 

Anh em chỉ nhận thưởng 1 thử thách/ ngày. Và hoàn thành doanh thu yêu cầu.

Ví dụ: Anh em nhận thử thách 1. Cần nạp tiền và hoàn thành doanh thu.

Điều khoản và điều kiện khuyến mãi

  1. Doanh thu được tính trong vòng 7 ngày từ ngày nạp tiền.
  2. Khuyến mãi này không áp dụng chung với các khuyến mãi khác.
  3. Cược hòa, hủy, cược 2 bên không được tính vào doanh thu cược. và các trò chơi bị loại trừ cũng không được tính.
  4. Vwin có quyền thay đổi hoặc dừng khuyến mãi mà không cần báo trước.
  5. Các điều khoản chung được áo dụngx