VWIN hoàn tiền ngày 8-3

Nạp lớn, hoàn cao, Nhà cái Khuyến mãi lớn nhân ngày Quốc tế phụ nữ, VWIN hoàn tiền 8-3 lên đến 8 triệu đồng.

Hướng dẫn tham gia

  • Dành chot tất cả các thành viên của VWIn
  • sự kiện diễn ra từ ngày 7-3 đến 13-3-2022
  • Thành viên nạp tiền sẽ được nhận các gói thưởng lên đến 8 triệu đồng.
TỔNG NẠPTỔNG CƯỢCSẢN PHẨMTHỜI GIANGÓI HOÀN TIỀN
2,0005,000Tất cả7 – 13/3/2022Thưởng 68% – Tối đa: 3,000 – 15 vòng cược
4,00010,000Thưởng 88% – Tối đa: 5,000 – 12 vòng cược

Điều khoản và điều kiện

  1. Thành viên sẽ được hoàn tiền vào 17h00 ngày 14/3/2022. Áp dụng đến ngày 31/3/2022.
  2. Các cược hòa, cược hủy, cược 2 bên, cược dưới tỉ lệ, cược các trò chơi bị loại trừ sẽ không được tính vào doanh thu cượ.
  3. Khuyến mãi này sẽ không được áp dụng với các khuyến mãi khác.
  4. VWIN có quyền sửa đổi, tạm dừng hoặc kết thúc sớm.
  5. Các điều khaorn và điều kiện khuyến mãi sẽ được áp dụng trong khuyến mãi này.x